Hybridbilar - Massor med hybridbilar

Bensin - Vad är det?

Bensin

Begreppet bensin är inte väl definierat utan ett handelsnamn för flera olika typer av oljebaserade produkter. Bensin består av mer än 500 olika typer av kolväteföreningar.

Bensin består förutom av dessa kolväten även av tillsatser för att förhindra korrosion och motverka åldring av bensinen och beläggningar i motorn.

Olika typer av bensin

De vanligaste formerna av bensin är de som används när du tankar bilen är 95 oktan, 98 oktan och bensinvarianten E85.

Oktantal är ett mätetal på hur bra ett bränsle kan stå emot tryck och temperatur det vill säga undvika tända för tidigt i motorn och skapa knackningar. Om man ska utnyttja bränslets energi optimalt är det viktigt att bränslet inte orsakar knackningar.

Ottomotorn kan konstrueras för bränsle höga oktantal vilket innebär att motorns effekt att stiga samtidigt som dess bensinförbrukning minskar.

Användning av bensin

Användning av bensin

Den i särklass största delen av bensinen som tillverkas i världen används som bränsle i Ottomotorer för transport med t.ex. bensindrivna mopeder och motorcyklar, personbilar eller propellerdrivna flygplan.

Totalt finns det knappt 4 miljoner fordon i Sverige som använder bensin som huvudsakliga drivkälla.

Övrig användning av bensin

Bensin används även för propellerplan men denna bensin skiljer sig skiljer från den bensinen som används för fordon på marken. Vanligen har flygbensinen ett högre oktantal och en något annorlunda sammansättning. I flygbensin är fortfarande alkylbly en vanlig tillsats och bränslet består till stor del av alkylat, vilka har god blyrespons. Före ottomotorns genombrott användes bensin till fläckborttagning, avlusning, lampolja mm.


Massor med info om hybridbilar

Här finns alla information och fakta som du behöver veta om hybridbilar och vilken hybridbil som en det bästa valet.Meny - Hybridbilar
Till förstasidan på www.hybridbilar.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
Plug-inElhybridBränslecellElbil