Hybridbilar - Massor med hybridbilar

Bensinvarianten - E85

Bensinvarianten - E85

E85 består av en blandning mellan etanol och bensin. På sommaren har E85 just 85% etanol och 15% bensin men på vintern ändras blandningen för E85 så att bilarna ska gå bättre i kyla och då framförallt förbättra kallstartsegenskaperna till 75% etanol och 25% bensin.

E85 har ett oktantal på 104 vilket högre än andra bensinsorter. Energiinnehåll på för E85 är dock lägre än övriga bensintyper efter som E85 innehåller mycket etanol som har lägre energivärde än bensin och petroleumprodukter.

Tillverkning av E85

Tillverkning av E85

Bensinen som finns i E85 är vanlig 95-oktanig bensin men etanolen kan produceras på olika sätt. Etanolen i E85 dagsläget kommer huvudsakligen från spannmål producerat i Europa men även en del från sockerrörsodlingar i t.ex. Brasilien.

Den största delen av produktion av etanol för E85 i världen tillverkas av sockerrör främst i Brasilien. Denna odling har kritiserats för att inte vara miljövänlig eller arbetsmiljömässigt bra.

Även andra råvaror används för framställning av E85 olika råvaror till produktion av etanol, exempelvis restprodukter från skogsbruket, spannmål, halm, energiskog, hushållssopor eller andra biologiska material som innehåller socker, stärkelse eller cellulosa. Att tillverka etanol från cellulosa skulle bidra till att öka den inhemskt baserade etanolproduktionen.

Energiinnehåll

E85 har omkring 35 procent lägre energi innehåll jämfört med bensin men bränsleförbrukning för E85 vid normal körningen ökar endast med omkring 30 procent. Att förbrukningen för E85 inte ökar mer är tack vare lägre värmeförluster och att E85 har ett högre oktantal och därmed bättre verkningsgrad jämfört med bensin.

Fördelar med E85

Främsta fördelen med E85 jämfört med bensin och diesel är lägre partikelutsläpp på grund av att E85 (etanol) inte sotar samt lägre utsläpp av kväveoxid och kolväteutsläpp. Kolväteutsläpp minskar mycket då oförbrända resterna från en E85 består nästan bara av etanol.

Föregångare till E85

Föregångare till E85

E85 är ingen ny företeelse i Sverige utan redan på 1920-talet såldes en motsvarighet till vår vinter E85 med 75% etanolhalt. Denna tidiga variant av E85 kallades Bentyl och senare motorsprit. På den tiden var fokus på att minska beroendet av import snarare än miljötänk.

Miljöpåverkan av E85 jämfört med Bensin

Etanolen i E85 utvinns ur grödor som vete och sockerrör samt annan biomassa som energiskog och är därför en förnyelsebar energikälla. Det innebär att E85 i längden bidrar mindre med växthusgaser, och anses vara ett mindre skadligt bränsle när det gäller utsläpp av växthusgaser, än till exempel bensin och dieselolja.

Några fördelar E85 har jämfört med bensin och diesel är minskade partikelutsläpp, eftersom etanol inte sotar, minskade kväveoxid-utsläpp till följd av den lägre förbränningstemperaturen och kraftigt minskade kolväteutsläpp eftersom de oförbrända resterna av en E85-driven bil till största delen består av etanol. Etanol löser sig lätt i vatten, då den är svagt polärt och har så kort kolkedja. Detta medför att etanol som släpps ut i naturen löser sig snabbt i vatten och bryts ner av mikroorganismer utan negativa miljökonsekvenser.


Massor med info om hybridbilar

Här finns alla information och fakta som du behöver veta om hybridbilar och vilken hybridbil som en det bästa valet.Meny - Hybridbilar
Till förstasidan på www.hybridbilar.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
Plug-inElhybridBränslecellElbil